Giỏ hàng

|

Sika topseal 107 (bộ bao 25kg + cal 5L)

Mã sản phẩm -

Thương hiệu - Sika

Xuất xứ - Việt Nam

Thông tin vận chuyển

Thông tin vận chuyển

Sản phẩm cùng shop

Thông tin sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

Mô tả sản phẩm

Khối lượng thể tích

– Thành phần A: ~1.02 Kg/lít

– Thành phần B: ~1.40 Kg/lít (khối lượng thể tích đổ đống)

– Vữa mới trộn: ~2.10 Kg/lít

Tỉ lệ trộn

Độ sệt hồ dầu:

– Thành phần A:B = 1:4.0 (theo khối lượng)

– Thành phần A:B = 1:2.9 (theo thể tích)

Độ sệt có thể thi công bằng bay:

– Thành phần A:B = 1:4.5 (theo khối lượng)

– Thành phần A:B = 1:3.3 (theo thể tích)

Lượng tiêu thụ: 1 bộ tạo 11,9 lít vữa (độ sệt có thể thi công bằng bay) Định mức tiêu thụ của Sikatop Seal 107

– Chống thấm phòng tắm, sân thượng, ban công: 1.5 kg/m2/lớp

– Chống thấm cho những nơi có áp lực nước lên đến 1m: 1.5 kg/m2/lớp

– Chống thấm cho những nơi có áp lực nước trên 1m hoặc chống sương giá: 2 kg/m2/lớp

– Luôn luôn thi công hai lớp

Sản phẩm liên quan
ntl
Tạm không có sản phẩm !