Giỏ hàng

Cơ chế giải quyết tranh chấp

Vua Dụng Cụ và người bán luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến các giao dịch được thực hiện thông qua Vua Dụng Cụ.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc chất lượng dịch vụ, thông tin thanh toán bị tiết lộ gây thiệt hại cho mình đến Vua Dụng Cụ, khi tiếp nhận những phản hồi này, Vua Dụng Cụ sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, Vua Dụng Cụ sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Nếu có tranh chấp xảy ra giữa Vua Dụng Cụ với người sử dụng, các bên sẽ ưu tiên giải quyết bằng hình thức thỏa thuận, trong trường hợp thỏa thuận không đạt được, các bên sẽ giải quyết tranh chấp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, việc thỏa thuận để giải quyết tranh chấp luôn được ưu tiên.

Nếu có tranh chấp xảy ra giữa các bên sử dụng dịch vụ tại Vua Dụng Cụ với nhau, Vua Dụng Cụ sẽ giữ vai trò làm trung gian giải quyết tranh chấp bằng phương thức hòa giải, trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận với nhau, các bên có thể giải quyết tranh chấp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vua Dụng Cụ có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan nhằm giải quyết việc tranh chấp đối với các bên liên quan. Trình tự, thời gian, thủ tục tự thỏa thuận sẽ được các bên thống nhất. Trong trường hợp không thể thống nhất thì một trong các bên có quyền đưa vụ việc ra cơ quan pháp luật. Trình tự, thời gian, thủ tục để giải quyết tại cơ quan pháp luật sẽ tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

1. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, trước hết bên bị vi phạm sẽ liên lạc bên kia để khiếu nại, trao đổi và tìm ra phương pháp tự giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải.

Vua Dụng Cụ và người bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại Vua Dụng Cụ.

Khi phát sinh tranh chấp, Vua Dụng Cụ đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Vua Dụng Cụ và thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Thành viên người mua khiếu nại về sản phẩm của người bán qua email: vuadungcu74@gmail.com hoặc điện thoại 0336.948.484, thành viên có thể phản ánh trực tiếp đến Vua Dụng Cụ.
  • Bước 2: Vua Dụng Cụ sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tinh chất và mức độ của khiếu nại Vua Dụng Cụ sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.
  • Bước 3: Vua Dụng Cụ sẽ yêu cầu người mua và người bán cung cấp các thông tin cần thiết có liên quan và sẽ là trung gian giải quyết để 2 bên đi đến thống nhất và bồi thường (nếu có).
  • Bước 4: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Vua Dụng Cụ thì Vua Dụng Cụ sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

2. Thời gian giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Thời gian tiếp nhận và giải quyết tranh chấp, khiếu nại là 3 ngày kể từ thời điểm Vua Dụng Cụ nhận được phản ánh từ người mua. Tuy nhiên thời gian giải quyết thực tế có thể sớm hoặc trễ hơn dự kiến tùy vào tính chất và mức độ của vụ việc hoặc sự ảnh hưởng của các yếu tố khách quan, bất khả kháng.

3. Các biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng

Khi phát hiện các hành vi vi phạm, Vua Dụng Cụ sẽ tiến hành xử lý thông tin vi phạm đồng thời gởi cảnh báo đến thành viên vi phạm. Nếu vẫn còn tái diễn nhiều lần, Vua Dụng Cụ sẽ tiến hành xem xét khóa tài khoản thành viên.

Tùy theo mức độ vi phạm mà thành viên có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường hoặc các chế tài khác theo quy định của pháp luật.