Giỏ hàng

Chính sách vận chuyển

Sau khi nhận được đơn hàng từ người mua, Vua Dụng Cụ sẽ chuyển thông tin đơn hàng đó đến người bán.

Người bán sẽ sắp xếp lên đơn hàng vận chuyển, thông báo đến người mua và vận chuyển hàng hóa đến địa chỉ mà người mua đã đăng ký.

Người mua và người bán tự trao đổi về chi phí, thời gian và hình thức vận chuyển, Vua Dụng Cụ không tham gia và quản lý quá trình này. Tuy nhiên để đảm bảo giao dịch, Vua Dụng Cụ khuyến khích người mua và người bán lựa chọn hình thức giao hàng và thanh toán tại nhà (COD).

Thời gian giao hàng được bắt đầu tính từ lúc đơn hàng được người bán giao cho đơn vị vận chuyển thành công tới khi đơn vị vận chuyển liên hệ lần đầu tiên với người mua để giao hàng.

Thời gian giao hàng

Thời gian giao hàng cụ thể phụ thuộc vào khoảng cách địa lý giữa người mua và người bán. Tuy nhiên, Vua Dụng Cụ ước tính thời gian chuyển hàng như sau (không kể chủ nhật, ngày lễ):

  • Trong phạm vi cùng Tỉnh / Thành phố: 01 - 02 ngày.
  • Khác Tỉnh/Thành phố nhưng cùng khu vực: 02 - 03 ngày.
  • Khác Tỉnh/Thành phố và khác khu vực: 03 - 07 ngày.

Lưu ý: Một số đơn hàng có thể sẽ vận chuyển lâu hơn do tình trạng hàng hóa, điều kiện thời tiết, dịch bệnh,… ; hoặc người bán hẹn lại lịch lấy hàng lâu hơn dự kiến; hoặc người mua hẹn giao hàng muộn vì lý do cá nhân; hoặc do người bán, người mua ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng, người bán phải có thông tin kịp thời cho người mua và tạo cơ hội để người mua có thể hủy đơn hàng nếu muốn.

Phân định trách nhiệm về cung cấp chứng từ hàng hóa giữa người bán (bên thuê dịch vụ logistics) và đơn vị vận chuyển (bên cung cấp dịch vụ logistics)

Người bán có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hàng hóa cho người mua.

Đơn vị cung cấp dịch vụ logistics chỉ có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa và chứng từ hàng hóa.

Vua Dụng Cụ không có trách nhiệm cung cấp chứng từ hàng hóa cho người mua, Vua Dụng Cụ chỉ có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại, cung cấp các thông tin nội dung liên quan và có biện pháp xử lý kịp thời để giải quyết những mâu thuẫn xảy ra giữa người mua và người bán trong quá trình giao dịch.

Người bán và người mua có trách nhiệm cung cấp thông tin, hình ảnh, giấy tờ chứng thực liên quan đến sự việc gây ra mâu thuẫn.

Người bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người mua nếu lỗi được xác nhận từ phía người bán.