Giỏ hàng

Chính sách vận chuyển

Sau khi nhận được đơn hàng từ người mua, Vua Dụng Cụ sẽ chuyển thông tin đơn hàng đó đến người bán.

Người bán sẽ sắp xếp lên đơn hàng vận chuyển, thông báo đến người mua và vận chuyển hàng hóa đến địa chỉ mà người mua đã đăng ký.

Người mua và người bán tự trao đổi về chi phí, thời gian và hình thức vận chuyển, Vua Dụng Cụ không tham gia và quản lý quá trình này. Tuy nhiên để đảm bảo giao dịch, Vua Dụng Cụ khuyến khích người mua và người bán lựa chọn hình thức giao hàng và thanh toán tại nhà (COD).

Thời gian giao hàng được bắt đầu tính từ lúc đơn hàng được người bán giao cho đơn vị vận chuyển thành công tới khi đơn vị vận chuyển liên hệ lần đầu tiên với người mua để giao hàng.

Thời gian giao hàng

Thời gian giao hàng cụ thể phụ thuộc vào khoảng cách địa lý giữa người mua và người bán. Tuy nhiên, Vua Dụng Cụ ước tính thời gian chuyển hàng như sau (không kể chủ nhật, ngày lễ):

 • Trong phạm vi cùng Tỉnh / Thành phố: 01 - 02 ngày.
 • Khác Tỉnh/Thành phố nhưng cùng khu vực: 02 - 03 ngày.
 • Khác Tỉnh/Thành phố và khác khu vực: 03 - 07 ngày.

Lưu ý: Một số đơn hàng có thể sẽ vận chuyển lâu hơn do tình trạng hàng hóa, điều kiện thời tiết, dịch bệnh,… ; hoặc người bán hẹn lại lịch lấy hàng lâu hơn dự kiến; hoặc người mua hẹn giao hàng muộn vì lý do cá nhân; hoặc do người bán, người mua ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng, người bán phải có thông tin kịp thời cho người mua và tạo cơ hội để người mua có thể hủy đơn hàng nếu muốn.

Phân định trách nhiệm về cung cấp chứng từ hàng hóa giữa người bán (bên thuê dịch vụ logistics) và đơn vị vận chuyển (bên cung cấp dịch vụ logistics)

Việc giao kết sử dụng dịch vụ logistics được thực hiện giữa người bán và đơn vị vận chuyển, Vua Dụng Cụ không tham gia và quản lý giao kết này, do đó Vua Dụng Cụ không có trách nhiệm trong quá trình này. Tuy nhiên Vua Dụng Cụ yêu cầu người bán và đơn vị vận chuyển cần tuân thủ các quy định và phân định rõ trách nhiệm của nhau:

 • Quyền và nghĩa vụ của người bán
  • Đóng gói hàng hóa theo đúng quy định, quy cách mà đơn vị vận chuyển đưa ra.
  • Cung cấp thông tin cần thiết về gói hàng cho đơn vị vận chuyển.
  • Yêu cầu đơn vị vận chuyển chuyển chở đúng địa điểm, thời gian như thỏa thuận.
  • Trả đủ tiền cước cho đơn vị vận chuyển đúng thời hạn như thảo thuận (nếu có).
 • Quyền và nghĩa vụ của đơn vị vận chuyển
  • Kiểm tra gói hàng, chứng từ vận chuyển.
  • Từ chối vận chuyển nếu gói hàng đóng gói sai quy cách hoặc thông tin gói hàng không rõ ràng, phù hợp.
  • Bảo quản, giữ gìn và bảo đảm an toàn cho gói hàng trong quá trình vận chuyển.
  • Vận chuyển và giao hàng đúng thời gian, địa điểm như thỏa thuận.
  • Đồng kiểm với người nhận như thỏa thuận với người bán (nếu có).
  • Thu phí người nhận và thanh toán lại cho người bán đúng thời hạn như thỏa thuận (nếu có).
  • Thông báo kíp thời cho người bán nếu có các vấn đề phát sinh về gói hàng hoặc người nhận hàng.
 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại
  • Đơn vị vận chuyển phải bồi thường thiệt thại cho người bán trong trường hợp để mất hoặc hư hỏng gói hàng mà nguyên nhân đến từ bên vận chuyển.
  • Đơn vị vận chuyển không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bán nếu lỗi là do người bán gói hàng sai quy cách, quy định của đơn vị vận chuyển.
  • Người bán phải bồi thường cho đơn vị vận chuyển và người nhận nếu có thiệt hại gây ra do gói hàng vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn.
  • Trường hợp bất khả kháng dẫn đến gói hàng bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không có trách nhiệm bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người bán hoặc pháp luật có quy định khác.