Giỏ hàng

Chính sách bảo mật thông tin

Những nội dung này sẽ được hiển thị rõ ràng cho khách hàng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin: Nội dung được hiển thị khi khách hàng tiến hành đăng nhập / đăng ký tài khoản.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được công bố công khai tại một vị trí dễ thấy trên website/ứng dụng: Trong mục chân trang của website hoặc trong cài đặt của mục cá nhân trong ứng dụng.

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Thông tin cá nhân của khách hàng chỉ được dùng trong những mục đích sau đây:

 • Hỗ trợ việc cung cấp dich vụ cho khách hàng:
 • Liên lạc với khách hàng cho mục đích tiếp thị của công ty.
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.
 • Giải quyết các sự việc và tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ tại Vua Dụng Cụ.
 • Cung cấp thông tin cho các Cơ quan thực thi Pháp luật theo yêu cầu.

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Vua Dụng Cụ bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà Vua Dụng Cụ cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Vua Dụng Cụ liên hệ xác nhận nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dùng. Ngoài ra Vua Dụng Cụ còn thu thập 1 số thông tin người dùng như giới tính, ngày sinh nhằm phục vụ cho các mục đích khuyến mại cho khách hàng, khách hàng có quyền cung cấp hoặc không cho các thông tin này.

Thông tin cá nhân người dùng được thu thập, sử dụng theo quy định cụ thể tại quy chế riêng tư và chính sách bảo mật thông tin cá nhân cũng như phù hợp với quy định của pháp luật tùy từng thời điểm.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình cũng như mọi phát ngôn khi sử dụng dịch vụ của Vua Dụng Cụ. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Vua Dụng Cụ về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi thu thập các thông tin từ khách hàng bao gồm:

 • Họ tên.
 • Giới tính.
 • Ngày sinh.
 • Số điện thoại.
 • Email.
 • Địa chỉ.

2. Phạm vi sử dụng thông tin.

Thông tin thu thập được từ người sử dụng được lưu trữ tại máy chủ của Vua Dụng Cụ và được sử dụng theo quy định của Vua Dụng Cụ.

Cụ thể Vua Dụng Cụ sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Vua Dụng Cụ.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Vua Dụng Cụ.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, Vua Dụng Cụ có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Vua Dụng Cụ cam kết chỉ sử dụng thông tin đúng với mục đích đã nêu trên hoặc mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật nếu có sự cho phép của người sử dụng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin.

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Vua Dụng Cụ theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó.

Vua Dụng Cụ có quyền tiếp cận và sử dụng các thông tin này trong phạm vi đã thông báo với người cung cấp thông tin.

Người cung cấp thông tin có quyền tiếp cận, sử dụng các thông tin do mình cung cấp hoặc sửa đổi, bổ sung các thông tin này khi cần thiết.

Người bán hàng có thể tiếp cận các thông tin về: tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ của người mua hàng theo quy định của Vua Dụng Cụ để phục vụ cho việc xác nhận sử dụng dịch vụ và cung cấp dịch vụ của mình.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể tiếp cận các nguồn tin theo quy định của pháp luật.

Vua Dụng Cụ sẽ thông báo toàn bộ thông tin khách hàng với cơ quan chức năng để điều tra, xử lý kịp thời sau khi phát hiện sự cố, hacker trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của khách hàng.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc bị lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Vua Dụng Cụ. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vua Dụng Cụ sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân.

Công ty TNHH Vua Dụng Cụ

Địa chỉ: Số 12 Trần Phú, Khóm 4, Phường 6, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Email: vuadungcu74@gmail.com

6. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Vua Dụng Cụ thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Vua Dụng Cụ. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vua Dụng Cụ sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Thông tin liên hệ Vua Dụng Cụ:

 • Email: vuadungcu74@gmail.com
 • Hotline: 1900 8085
 • Địa chỉ: Số 12 Trần Phú, Khóm 4, Phường 6, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

Thông tin cá nhân của thành viên được Vua Dụng Cụ cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Vua Dụng Cụ sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cao cấp cùa Vua Dụng Cụ.

Vua Dụng Cụ yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, ...và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Vua Dụng Cụ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân thành viên

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Vua Dụng Cụ qua địa chỉ hoặc email của Vua Dụng Cụ.

Vua Dụng Cụ có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.